Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

 12. 10. 2017 

9:00 - 17:30 


Nad konferencí převzal záštitu děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně 

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc, MBA CÍL KONFERENCE

Pořadatelé konference si kladou za cíl svolat odbornou veřejnost v jeden den na jedno místo a nastartovat DIALOG mezi architekty, projektanty, výrobci chodišť a zábradlí i dalších souvisejících profesí a řemesel. - Účastníci konference obdrží videozáznam z přednášek. 


POPLATEK ÚČASTNÍKA 

 1210,- Kč  (cena včetně DPH) 


KAPACITA ​​SÁLU

 250​​ míst 

(50 míst je rezervováno pro zástupce firem a přednášející osobnosti) 

 

POŘADATELÉ 


ORGANIZAČNÍ  POKYNY

OSOBNOSTI

ROMAN KOUCKÝ, JAN ŠÉPKA, MARTIN RAJNIŠ a další....     

Moderátor: Jaroslav Sládeček, organizátor celorepublikových diskusních večerů s významnými architekty 

   

DOPROVODNÁ VÝSTAVA

Součástí konference bude PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Ester Havlová

Irena Armutidisová 

Filip Šlapal 

Výstavu postupně shlédnou studenti stavebních fakult a architektury v Ostravě, Liberci a v Praze. 

PRVNÍ ROČNÍK PRESTIŽNÍ AKCE