Fakulta architektury ČVUT v Praze a společnost DNA DESIGN s.r.o.

pořádají odbornou konferenci 


SOUČASNÁ SCHODIŠTĚ 2018

architektura a konstrukce


25.10.2018 od 9:00 do 17:00 

FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice (místnost č. 152) 

Tato konference byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SVK 40/18/F5CÍL KONFERENCE

Pořadatelé konference si kladou za cíl svolat odbornou veřejnost v jeden den na jedno místo a nastartovat DIALOG mezi architekty, projektanty, výrobci chodišť a zábradlí i dalších souvisejících profesí a řemesel. - Účastníci konference obdrží videozáznam z přednášek. 

POŘADATELÉ 


ORGANIZAČNÍ  POKYNY

OSOBNOSTI

Na letošní konferenci vystoupí významní architekti, studenti a výrobci: 

Ondřej Císler - Patrik Tichý - Štěpán Valouch Martin Kloda - Vladimír Soukenka  Lenka Křemenová - Radim Václavík - Hana Seho - Břetislav Eichler  K příležitosti konference bude vydán stejnojmenný sborník. Věříme, že se nám i tentokrát podaří sborník umístit na Web Of Science. // Z konference bude jako vloni pořízen záznam všech přednášek. Přímo z konference bude vysílán přímý přenos na internet. // O přestávkách na občerstvení bude možnost pouštět reklamní klipy. // V předsálí budou připraveny materiály a informace výrobců schodišť. 


   

DRUHÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍ AKCE 

PARTNEŘI