PUTOVNÍ VÝSTAVA 

Ester Havlová...

...je považována především za fotografku architektury, historické i moderní. Při své práci spolupracuje úzce s architekty (například s Romanem Kouckým, Markétou Cajthamlovou, Janem Šépkou, Petrem Hájkem), historiky umění a architektury (Zdeňkem Lukešem, Rostislavem Šváchou, Vendulou Hnídkovou), výtvarníky i s dalšími fotografy (Karel Cudlín aj.). Pořádá pravidelně tematické výstavy svých fotografií doma i v zahraničí, často doprovázené vydáním fotografických publikací. Výjimkou mezi klasickou knižní tvorbou se stala publikace Fragmenty z roku 2009.

Ocenění:

Czech Grand Design: 1.místo v kategorii Fotograf roku 2010 za autorský podíl na monografii Josef Gočár a za mapu pražského metra (2011), 2.místo v kategorii Fotograf roku 2009 za soubor fotografií a publikaci Fragmenty (2010).

Knižní publikace: 1.místo v kategorii obrazové publikace za publikaci kolektivu autorů: Robert Piesen (2002), 1.místo v kategorii vědecká a odborná publikace za profil Rostislava Šváchy: Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989-2004 (2004), 2.místo v kategorii vědecká a odborná publikace za publikaci Zdeňka Lukeše a Jana Sedláka: Praha 3 - Urbanismus - Architektura (2009).

FILIP ŠLAPAL

.... se věnuje fotografii od roku 1993. Studium oboru umělecká fotografie na FAMU zakončil absolutoriem v roce 1998. Roku 1997 otevřel vlastní fotografické studio zaměřené na fotografii architektury a designu.

Jeho první kniha "Zlatý Anděl" byla publikována v roce 2000.

V roce 2016 uspořádal výstavní projekt spolu s publikací v projektu "Artscape Norway" v galerii GJF v Praze.

Fotografie publikuje v časopisech ( A 10, Abitare, Domus, Dolce Vita, Elle, Elle Decoration, Frame, Wallpaper .. )

Žije a pracuje v Praze

IRENA ARMUTIDISOVÁ...

...přední česká fotografka absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Pedagogické působení započala v roce 1996 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednáškami studentům Semináře dějin umění, od roku 2000 byla vedoucím Kabinetu fotografie na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Její teoretické přednášky spojené s praktickými základy fotografické práce se především věnují tématu umění ve fotografii. Již v začátcích své pedagogické činnosti průkopnicky uvedla do výuky posluchačů dějin umění přednáškový cyklus věnující se teorii fotografie kombinované s praktickými fotografickými cvičeními. Ve vzájemné spolupráci studentů z obou brněnských vysokých škol realizovala několik úspěšných výstavních fotografických projektů. V současné době působí ve funkci děkanky na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Kromě vlastní, volné fotografické a pedagogické práce zastává akademické funkce a aktivně se podílí na dění v soudobé fotografii. Věnuje se kurátorské a odborné, profesní činnosti. Spolupracuje s kulturními institucemi a fotografickými galeriemi v ČR. Podílí se na tvorbě našich a zahraničních katalogů a publikací volného a užitého umění. Její volnou tvorbu představují portréty, akty, zátiší a v současné době především krajiny ve všech svých podobách.

Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých veřejných a soukromých sbírkách, tak i zahraničních galeriích. Je členkou fotografické skupiny MILAN, Syndikátu novinářů, členkou Muzea fotografie o.p.s,